YASAL ŞARTLAR

Tüm hakları, şirket merkezi Çamköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No:382 Aksu Antalya adresinde bulanan Erdener Plastik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (bundan böyle “Sera Deposu” olarak adlandırılacaktır) ait olan www.seradeposu.com uzantılı işbu internet sitesi (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) işburada düzenlenen yasal şartlara tabidir.
Gizliliğe ilişkin hükümler İnternet Sitesi’nde ayrı bir başlık altında düzenlenen “Gizlilik Bildirimi” altında yer almaktadır.
İşbu İnternet Sitesi’ni ziyaret ederek, kullanarak veya işbu İnternet Sitesi’nde gezinerek, işbu Yasal Şartlar’ı herhangi bir sınırlama ve itirazınız olmaksızın kabul etmektesiniz.

1. İnternet Sitesinde Yer Alan Bilgilerin Doğruluğu

Sera Deposu, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin ve materyalin doğru olmasına gayret etmekle beraber, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin ve materyalin doğruluğu ve kesinliği konusunda bir garanti vermemektedir. Sera Deposu, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerde ve materyalde veya İnternet Sitesi’nde teşhir edilen ürünlerde hiçbir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ve materyal güncel olmayabilir ve Sera Deposu söz konusu bilgileri ve materyali güncellemek konusunda hiçbir taahhüt vermemektedir. İnternet sitesinin içeriğinde oluşacak/oluşabilecek hatalar, yanlış bilgiler sebebiyle Sera Deposu’na herhangi bir sorumluluk yükletilemeyecektir.

2. Fikri Mülkiyet

İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan marka, logo, metin, grafik, görseller, ses klipleri, yazılımlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilecek her türlü bilgi ve içerik Sera Deposu’nun, bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, lisans sağlayıcılarının mülkiyetinde olup, bunlar Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası kanunlar tarafından korunmaktadır.
Sera Deposu’nun önceden yazılı izni olmaksızın işbu İnternet Sitesi’nde yer alan hiçbir bilgi, marka, logo, metin, grafik, görseller, ses klipleri kısmen veya tamamen kullanılamaz, çoğaltılamaz, yeniden satışa sunulamaz.
İşbu İnternet Sitesi’nde kullanılan materyaller ve yazılım ancak Sera Deposu’nun onayıyla ve Sera Deposu ile iş yapmak amacıyla ticari bir kaynak olarak kullanılabilir.
İşbu İnternet Sitesi’nde görünen üçüncü kişilere ait ticari markalar ve ünvanlar da dahil fikri mülkiyet hakları ilgili üçüncü kişilerin mülkiyetindedir.

3. Yönlendirmeler (Link) / Diğer İnternet Siteleri

İşbu İnternet Sitesi üzerinde, üçüncü kişiler tarafından işletilen diğer internet sitelerine bağlantı (hyper-link) bulunabilir. Bu halde, Sera Deposu sadece işbu İnternet Sitesi’nin içeriğinden sorumlu olup, diğer üçüncü kişilere ait internet sitelerinin içeriğinden, güvenliğinden, kalitesinden, söz konusu internet sitelerinde satılan/bilgileri sunulan ürünlerden, teslimat veya kampanya koşullarından veya bu internet sitelerinin başka bir fonksiyonundan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Üçüncü kişi bağlantılarının işbu İnternet Sitesi’nde bulundurulması, sadece kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla bulunmakta olup, Sera Deposu’nun üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin herhangi bir nam altında, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nden yapılan herhangi bir yönlendirme sonucu herhangi bir üçüncü kişi internet sitesine erişim halinde, bu erişilen internet sitesi, operatörü veya içeriği Sera Deposu tarafından onaylanmış veya garanti edilmiş addedilemez.

4. Tazminat

İşbu İnternet Sitesi’ni kullanımınız ve Yasal Şartlar’ı ihlal etmeniz neticesinde, üçüncü kişilerin herhangi bir zarara uğraması veya herhangi bir nam altında Sera Deposu’dan talepte bulunması halinde, Sera Deposu’nu tüm bu zararlardan ari tutacağınızı kabul etmektesiniz. İşbu Yasal Şartlar’ı okuyup, işbu İnternet Sitesini ziyaret ederek; İnternet Sitesi’ni kullanmanız ve işbu Yasal Şartlar’ı ihlaliniz neticesinde, Sera Deposu tarafından talep edilen her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararı, Sera Deposu’nun ilk talebi ile birlikte nakden ve defaten karşılayacağınızı kabul etmektesiniz.

5. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Gizlilik Bildirimi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, işbu Gizlilik Bildirimi nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilaflar Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından hallolunacaktır.

6. Diğer Hükümler

Sera Deposu, işbu Yasal Şartlar’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Yasal Şartlar’da değişiklik olması halinde, internet sitesi üzerinde yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girecektir. Yasal Şartlar’da yer alan hiçbir hüküm Sera Deposu internet sitesi kullanıcısı ile Sera Deposu arasında herhangi bir ortaklık, acentelik, bayilik yaratıyormuş olarak yorumlanmayacaktır.
İşbu Yasal Şartlar, İnternet Sitesi’nde ayrı bir başlık altında yer alan Gizlilik Bildirimi ile bir bütün teşkil etmekte olup, herhangi birinde hüküm bulunmayan hallerde diğerindeki hüküm uygulanacaktır. İşbu Yasal Şartlar’ın ihlali aynı zamanda Gizlilik Bildirimi’nin de ihlali sayılır ve söz konusu ihlalin sonuçlarına her ikisinden daha ağır ceza veya tazminat gerektireni uygulanır. Sera Deposu’nun çıkarları her iki metnin ihlali durumunda, söz konusu ihlali gerçekleştiren kişi veya kişilerin ayrı ayrı sorumluluğuna gidilmesini gerektiriyorsa, Sera Deposu hangisinin daha ağır sonuç doğurup doğurmayacağına bakmaksızın ihlalin giderilmesi için her türlü hukuki önlem ve tedbirleri almakta yetkilidir.
İşbu Yasal Şartlar ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz, öneriniz bulunması halinde info@seradeposu.com adresi ile bizimle iletişime geçmekte tereddüt etmeyiniz.